נושאים

כלכלה, כלכלה אלטרנטיבית וקיימות

כלכלה, כלכלה אלטרנטיבית וקיימות


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

מול הטענה כי המודל הכלכלי הקפיטליסטי (כלכלה קלאסית, כלכלה נאו-קלאסית וכלכלה ניאו-ליברלית) הוא מוצר מוגמר - ולכן אינו ראוי לדיון נוסף מכיוון שהוא נחשב למוצלח ובלתי הפיך - התפתחו בעולם מספר אסכולות, מגמות, זרמים. דיסציפלינות והצעות המנסות בדרגות שונות להתגבר על ביקורת על הכלכלה ההגמונית.

כך יש לנו, בין היתר: הכלכלה הכחולה (פאולי, 2011), הכלכלה הכתומה (Buitrago and Duque, 2013), הכלכלה הירוקה (Pearce et al., 1989), הכלכלה של טובת הכלל (Felber, 2013), כלכלה שיתופית (ריי, 2007), כלכלת סולידריות (סינגלר, 2002; מנס, 1999), כלכלה מעגלית (פירס וטרנר, 1990), כלכלת האושר (Easterlin, 1974) ואפשר אפילו לדבר על צמיחה מתהווה. כלכלה ילידית (המכון הבין אמריקאי לזכויות אדם, 2007). נוכל להזכיר גם את התחומים ההיברידיים: כלכלה אקולוגית (ניקולס ג'ורג'סקו-רוגן, הרמן א 'דאלי, קנת בולדינג, קארל וו. קאפ, רוברט איירס), כלכלה סביבתית (הרטוויק, 1977; סולוב, 1986) וכלכלת משאבים. טִבעִי

מטרת מאמר זה היא לסקור את המאפיינים העיקריים של הצעות אלה ולנסות לזהות את רמת הביטוי שלהן עם מושג הקיימות. מובן שמדובר בקירוב ראשון והוא בעת ובעונה אחת הזמנה לבצע חקירות מעמיקות יותר המובילות למקבלי ההחלטות ממגזרי החברה השונים להפיק לקחים החלים על גיבוש והטמעת המדיניות. פּוּמְבֵּי.

מושגים:

אנו נאסוף מהספרות את ההיבטים העיקריים המאפיינים הצעות אלה. מובהר כי לא לכולם יש אותה התפתחות תיאורטית אך כולם ממילא מוערכים. מחשיבה מורכבת אין כל אפליה בנוגע למידת התמיכה המדעית בהצעות שכן לכולן יש מה לומר ולכן לשים לב אליהן.

כלכלה כחולה: היא מבקשת להשתמש בידע שנצבר במשך מיליוני שנים מטבעם בכדי להגיע לרמות גבוהות יותר של יעילות, תוך כיבוד הסביבה ויצירת עושר, ולתרגם את ההיגיון הזה של המערכת האקולוגית לעולם העסקי. (פאולי, 2011).

כלכלה כתומה: הוא מייצג עושר עצום המבוסס על כישרון, קניין רוחני, קישוריות וכמובן המורשת התרבותית של אזורנו (Buitrago and Duque, 2013).

כלכלה ירוקה: הכוונה היא לכלכלה המשפרת את רווחת האדם ואת השוויון החברתי, תוך צמצום משמעותי של סיכונים סביבתיים ומחסור אקולוגי (UNEP).

כלכלה אקולוגית: זו דיסציפלינה מדעית המשלבת אלמנטים של כלכלה, אקולוגיה, תרמודינמיקה, אתיקה ומדעי טבע וחברה אחרים בכדי לספק נקודת מבט משולבת וביופיזית של האינטראקציות השזורות בין כלכלה לסביבה (Castiblanco, 2007).

כלכלת טובת הכלל: היא מוגדרת כמערכת כלכלית חלופית שאינה מפלגתית, המציעה לבנות על בסיס ערכים אנושיים אוניברסליים המקדמים את טובת הכלל. הם ממקדים את פעולתם בשיתוף פעולה ולא בתחרות, בטובת הכלל ולא במניע הרווח. . מאותו מקום הם מציעים להפוך למנוף לשינוי ברמה הכלכלית, הפוליטית והחברתית, גשר בין הישן לחדש (https://economiadelbiencomun.org/)

כלכלה שיתופית: הוא רומז למודל כלכלי חדש שמבוסס על "חילופי דברים בין יחידים של סחורות ושירותים, שנשארו חסרי תועלת או חסרי שימוש, תמורת פיצוי שהוסכם בין הצדדים" (הוועדה הלאומית לשווקים ותחרות - CNMC, שצוטטה על ידי עשר, 2015).

כלכלת סולידריות: היא עוסקת בעיקר בלימוד הדרכים השונות לסיפוק צרכי האדם, תוך התחשבות במשאבים הזמינים, בהצבת תחילה הכבוד לזכויות האדם, הגנת הסביבה וכבודם של אנשים. לכן זהו סוג של כלכלה בעלת אופי אתי (OXFAM Intermom).

כלכלה מעגלית: היא משקמת ומתחדשת בכוונה, ומנסה להבטיח כי מוצרים, רכיבים וחומרים ישמרו על התועלת והערך המרביים שלהם בכל עת, תוך הבחנה בין מחזור טכני לביולוגי. הוא נחשב כמעגל פיתוח חיובי מתמשך המשמר ומשפר את ההון הטבעי, מייעל את תשואות המשאבים וממזער את סיכוני המערכת על ידי ניהול עתודות סופיות ותזרים מתחדש. זה עובד ביעילות בכל המידות. מודל כלכלי זה מנסה בסופו של דבר לבטל קישור בין פיתוח כלכלי עולמי לבין צריכת משאבים סופיים (קרן אלן מקארתור, נד).

מפת הכלכלות והניסוח שלהן עם קיימות:

על מנת לאתר את ההצעות הכלכליות השונות, נשתמש כמדד בקו שיוצא מאלה שנמצאות בתחום הקיימות החלשה ובקיצוניות השנייה בהצעות שניתן לאפיין כקיימות חזקה. במקרה זה, קיימות מובנת ככאלה ששוקלות באמת את המימדים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים באותה רמה ומשקלול. קו שעובר במקביל לראשון מתייחס להצעות שבהן אקולוגיה שטחית נחשבת בשמאל הקיצוני ואקולוגיה עמוקה בימין הקיצוני. איור 1 מציג את סולם מדידת הקיימות.

__________________________________________________________________

קיימות חלשה קיימות חזקה

(אקולוגיה עילית) (אקולוגיה עמוקה)

איור 1: סולם מדידת קיימות

כלכלה קלאסית (ניאו-קלאסית, ניאו-ליברלית) נמצאת בתחום הקיימות החלש, מכיוון שהכוונה הבסיסית שלה היא צמיחה כלכלית בכל מחיר והיא רואה שהחברה האנושית נפרדת מהטבע ושהאחרון הוא מקור משאבים בלתי מוגבל. במקרה זה, זה נחשב שאנשים עומדים לשירות הכלכלה ולא הכלכלה לשירותם של אנשים. מודל כלכלי זה הוא הגורם למשברים הגדולים של האנושות, ביניהם משבר האקלים ומשבר הערכים בולטים על ידי תמיכה באינדיבידואליזם, צרכנות ותחרות.

בתחום הקיימות החזקה נמצא הכלכלה האקולוגית המוגדרת במדויק עם מדע הקיימות וחלק מביקורת עמוקה על הכלכלה הניאו-קלאסית (הניאו-ליברלית) (Arce, 2016). זו הצעה מדעית שלא הגיעה להתפתחות אינסטרומנטלית של כלכלה קלאסית (ניאו-קלאסית, ניאו-ליברלית) אך השפיעה על יצירת המדדים הביופיזיים (Van Hauwermermen, 1998).

קרוב לקיימות הן גם הצעות הביו-כלכלה וכלכלת הכלל. בעוד שבכלכלה הקלאסית (ניאו-קלאסית, ניאו-ליברלית) מדד ההצלחה הבסיסי הוא כסף, אך בביו-כלכלה המדד הבסיסי הוא כבוד לחיים ולא רק לייצור סחורות ושירותים המגיעים מהטבע (Maldonado, nd). באותו אופן, כלכלת הכלל רואה כי כסף הוא אמצעי ולא מטרה, תוך מתן תשומת לב רבה יותר להיבטים מהותיים כגון ערכים אנושיים ושיתוף פעולה.

הצעה להציב את האושר במרכז ההתפתחות, קרוב מאוד להבאתן, כפי שקורה בבהוטן. מדדי האושר הלאומי הגס של בהוטן: i) רווחה פסיכולוגית (רוחניות וסיפוק חיים), ii) שימוש בזמן (איזון בין עבודה, פנאי ושינה), iii) חיוניות קהילתית (אינטגרציה בין קהילות, משפחות וחברים) , iv) מגוון תרבותי (מגוון תרבותי והמשכיות של מסורות כמו פסטיבלים ואחרים), v) חוסן אקולוגי (הערכת תנאי הסביבה ו"התנהגויות ידידותיות לסביבה), vi) רמת חיים (הכנסה, ביטחון כלכלי וכוח קנייה ), vi) בריאות (מצבים גופניים ונפשיים של האוכלוסייה), vii) חינוך (חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, ידע, ערכים ומיומנויות), viii) ממשל טוב (תפיסת ניהול ממשלתי ומתן שירותים) (Espitia, 2016).

למרות שכלכלת האושר מעוניינת לחקור את אושרם של אנשים מעבר לפרספקטיבה של כלכלנים (Easterlin, 1974) היא עדיין יותר שיטת מדידה מאשר הצעה עצמאית הדוגלת בקיימות. עם זאת, עצם החריגה מהמדדים החומריים לפיתוח מהווה כבר תרומה בעלת חשיבות מהותית.

באותה רמה כמו האושר הלאומי הגולמי של בהוטן יהיה הכלכלה הילידית. הכלכלה הילידית מבוססת על שיתוף פעולה, סולידריות, הדדיות, נטילת תפוצה והקשר ההדוק בין בני אדם לטבע כציר המארגן (המכון הבין אמריקאי לזכויות אדם, 2007). עם זאת, יש להכיר בכך שכלכלת הילידים היא בינתיים הצעה פוליטית יותר מאשר תיאורטית.

קצת יותר אחורה, אבל עם משקל רב בהתמצאות בקיימות, תהיה הכלכלה הכחולה וכלכלת הסולידריות. הכלכלה הכחולה מציעה כי שיעורי הטבע ישמשו ליצירת אלטרנטיבות פיתוח גאוניות, יצירתיות ורווחיות. למשק הסולידריות מצידה יש ​​משקל חזק בהכרה בעבודתם של יצרנים המתחשבים בשיקולים חברתיים וסביבתיים.

בין לבין יהיו הכלכלה המעגלית והכלכלה הכתומה. שניהם מדגישים את הספציפיות של קיימות שחשוב מאוד לקחת בחשבון. לפיכך, הכלכלה המעגלית שמה דגש רב על מיחזור ושימוש חוזר בדברים במטרה להפחית את הזיהום וליצור הזדמנויות תעסוקה חדשות בר קיימא. הכלכלה הכתומה מדגישה גם את פריסת כישרון היצירה של אנשים וקהילות. הדבר המעניין בכלכלה הכתומה הוא שזו קריאת השכמה למי שחושב שהדבר היחיד שמדינה יכולה לפתח הוא המחויבות לתעשיות החילוץ. על פי שיקול זה, ההצעות לפוסט-אקסטרקטיביזם יהיו הגיוניות באמת מכיוון שהן הימרו לבחון מקרוב את עושר המגוון הביולוגי ואת המגוון התרבותי של העמים (Alayza and Gudynas, 2011). גם באותה רמה היינו שמים את הכלכלה השיתופית המדגישה שיתוף פעולה תוך שימוש באפשרויות שמציע האינטרנט.

משהו נוסף מאחורי הצעות אלה (שכבר נכנסות לתחום הקיימות החלש) יהיה הכלכלה הירוקה, הכלכלה הסביבתית וכלכלת משאבי הטבע. המאפיין הבסיסי של הצעות אלה הוא בכך שהם שמו לב לביקורת על כלכלה קלאסית (ניאו-קלאסית, ניאו-ליברלית) וטוענים שהם משלבים באופן פעיל היבטים חברתיים וסביבתיים. העניין הוא שהם לא נוטשים את ההנחות הבסיסיות של סחירת הטבע ולכן הם זקוקים להערכת שווי על מנת להפנים את החיצוניות.

בדרך של מסקנות:

למרות שהמפה שפותחה עדיין ראשונית, היא מאפשרת לנו להסיק מסקנות בעלות ערך:

 • מהקפיטליזם עצמו פותחות הצעות השוחקות את הדוגמות הבסיסיות של הכלכלה הקלאסית (ניאו-קלאסית, ניאו-ליברלית). זה חושף משבר עמוק של המודל הקפיטליסטי למרות שמגיניו מתעקשים להכחיש אותו.
 • מעבר מהותי לעבר קיימות הוא המעבר מכסף לחיים.
 • טוויסט נוסף הוא להתגבר על חזון בלבד בתחרות להכיר בערך של שיתוף פעולה, או בכל מקרה של שיתופי פעולה.
 • מעניין להכיר בהצעות שמציבות את הערך האמיתי של חיים ואושר כאינדיקטורים להצלחה.
 • אף על פי שכלכלה אקולוגית לא פיתחה את ההתפתחות האינסטרומנטלית והמתודולוגית של הכלכלה הקלאסית (ניאו-קלאסית, ניאו-ליברלית), היא השפיעה בצורה ניכרת על מנת לייצר הצעות חלופיות המכוונות יותר לקיימות.
 • ההצעות השונות שנבדקו מבינות את הצורך לחזק חשיבה מורכבת שמקדישה תשומת לב רבה יותר לדברים שלא נראו או שלא רצו לראות מטעמי נוחות.
 • ההצעות גם מדגישות את הצורך לשבור את הקולוניזציה של המחשבה ולחפש באופן יצירתי וחדשני חלופות שמטרתן לנהל טוב יותר את האנרגיות המקומיות.
 • לבסוף, יש צורך בנושאים אלה להיכנס לדיון הציבורי, לפיתוח מחקרים נוספים, מקרי מקרה ופרויקטים ניסיוניים. יש כבר בסיס מידע טוב שמסביר את האפשרויות של חלופות אלה, אך הן עדיין לא מוערכות וידועות מספיק.

מאת רודריגו ארס רוחאס

מבוא:

הפניות ביבליוגרפיות:

עליזה, אלחנדרה וגודינאס, אדוארדו. עורכים. (2011). מעברים לאחר אקסטרקטיביזם ואלטרנטיבות לחילוץ בפרו. לימה: רשת פרואנית לגלובליזציה עם הון - RedGE והמרכז הפרואני ללימודים חברתיים - CEPES. מקור: http://dar.org.pe/archivos/publicacion/transiciones_extractivismo.pdf

ארס, רודריגו. (1 במאי 2016). תרומות הכלכלה האקולוגית לניהול סביבתי. [פרסם בבלוג]. SERVINDI. ליים. מקור: https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/05/2016/cual-es-el-aporte-de-la-economia-ecologica-la-gestion-ambiental

בויטראגו, פליפה ודוק, איבאן. (2013). הכלכלה הכתומה. וושינגטון: בנק הפיתוח הבין-אמריקאי. מקור: https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3A%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4

קסטיבלנקו, כרמן. (2007). כלכלה אקולוגית: תחום בחיפוש אחר מחבר. חֲקִירָה. כרך 10 מס '3 בדצמבר. התאושש מ: http://bdigital.unal.edu.co/13802/1/1424-6796-1-PB.pdf

עשר, בית לחם. (2015). הכלכלה השיתופית: מודל חדש של צריכה הדורש תשומת לב של המדיניות הכלכלית. תואר במנהל עסקים וניהול. הפקולטה לכלכלה ועסקים. אוניברסיטת ויאדוליד. מקור: http://www.bibliotecaabierta.andaluciaemprende.es/buenasPracticasWeb/datos/Documento-2102462621/645/668.pdf

Easterlin, R. (1974). יחסים בינלאומיים. להשיג מאת http://revistafal.com/la-economia-de-lafelicidad/

אספיטיה, ראול. (2016). האושר הלאומי הגולמי (GNH) והשפעותיו כמדד לרווחה חברתית על האוכלוסייה בממלכת בהוטן (2010-2015). מחקר מקרה הוצג כדרישה חלקית לבחור בתואר הבינלאומי בפקולטות למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, ראש עיריית קולגיו, נואסטרה סניורה דל רוסאריו. התאושש מ: https://core.ac.uk/download/pdf/86437322.pdf

פלבר, כריסטיאן. כלכלת טובת הכלל אלטרנטיבה דמוקרטית מלמטה. דוסטו. מקור: http://www.ecosfron.org/wp-content/uploads/Christian-Felber.La-Econom%C3%ADa-del-Bien-Com%C3%BAn.pdf

Ferrer-i-Carbonell, עדה. כלכלת אושר. מס '28 במאי. ברצלונה: מרכז למחקר בכלכלה בינלאומית (CREI)

קרן אלן מקארתור (s.f). לקראת כלכלה מעגלית: סיבות כלכליות למעבר מואץ. מקור: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Executive_summary_SP.pdf

המכון הבין אמריקאי לזכויות אדם. כלכלה ושוק הילידים / המכון הבין אמריקאי לזכויות אדם. סאן חוסה, ר ': IIHR. מקור: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2090/economiaindigena-2008.pdf

מלדונדו, קרלוס. (s.f.) התפתחות ביולוגית ומורכבות. הצעה למודל תיאורטי. מקור: http://www.academia.edu/7676938/Biodesarrollo_y_complejidad._Propuesta_de_un_modelo_te%C3%B3rico

אינטרקום OXFAM. (2018). כלכלת סולידריות: הגדרת עתיד הוגן יותר. התאושש מ: https://blog.oxfamintermon.org/economia-solidaria-la-definicion-de-un-futuro-mas-justo/

פאולי, גונטר. הכלכלה הכחולה: 10 שנים, 100 חידושים, 100 מיליון משרות: דוח למועדון רומא. ברצלונה: טוסקפות, 2011. מקור: https://isfcolombia.uniandes.edu.co/images/Uniminuto_2016-1/Economia_Azul-Gunter_Pauli1.pdf

פירס, די.וי., מרקנדיה א 'וברביר, א. (1989). שרטוט לכלכלה ירוקה. Earthscan, לונדון

מנס, אוקלידס. (1999). Revução das redes: שיתוף פעולה של סולידריה כחלופה פוסט-קפיטליסטית לגלובליזציה הנוכחית, Petrópolis: Vozes (1999), עמ '. 178, ISBN 8532622801.

זינגר, פול. (2002). Introdução à Economia Solidária, סאו פאולו: פרסו אברמו (2002), ISBN 8586469513.

ואן האוורמירן, סער (1998), מדריך כלכלה אקולוגית. קיטו: המכון לאקולוגיה פוליטית. עמ '97


* רודריגו ארס רוחאס הוא רופא בחשיבה מורכבת ממגוון העולם האמיתי של אדגר מורין במקסיקו. הדוא"ל שלו הוא [email protected]


וִידֵאוֹ: כלכלת ישראל: פרופסור יוסף זעירא בהרצאה מרתקת על כלכלת ישראל וספרו החדש. צילום הרצאות סטודיו האנה בי (יולי 2022).


הערות:

 1. Crosly

  Wacker, which a necessary phrase ..., a splendid thought

 2. Erland

  מחשבה נפלאה ושימושית

 3. Nezahn

  תודה, מאמר טוב!

 4. Birche

  the Infinite Discussion :)לרשום הודעה