קטגוריה אגרוכימיה

חיטויים ובתי ספר כפריים, גנים המורים
אגרוכימיה

חיטויים ובתי ספר כפריים, גנים המורים

"מורים כפריים הם עדים מיוחסים למחיר האנושי של מודל זה המבוסס על חומרים מהונדסים ואגרו-רעילים" מפוזרים בין מיליוני הדונמים שבהם מייצרים סחורות יצוא באופן אינטנסיבי, ישנם מאות בתי ספר כפריים בהם אלפי בנים ובנות לומדים את מה שמלמדים אותם מאות המורים: כולם נחשפים למגע עם חומרי הדברה שהמודל החקלאי-תעשייתי חל בכמויות הולכות וגדלות.

קרא עוד

אגרוכימיה

חיטויים ובתי ספר כפריים, גנים המורים

"מורים כפריים הם עדים מיוחסים למחיר האנושי של מודל זה המבוסס על חומרים מהונדסים ואגרו-רעילים" מפוזרים בין מיליוני הדונמים שבהם מייצרים סחורות יצוא באופן אינטנסיבי, ישנם מאות בתי ספר כפריים בהם אלפי בנים ובנות לומדים את מה שמלמדים אותם מאות המורים: כולם נחשפים למגע עם חומרי הדברה שהמודל החקלאי-תעשייתי חל בכמויות הולכות וגדלות.
קרא עוד